Prof.Dr. Nazım Doğan

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi-Anestezi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Nazım Doğan 1964 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Erzurum’da bitirdi. 1982 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesine başladı ve 1988’de bitirdi. Ağrı ve Erzurum‘da pratisyen olarak çalıştı. 1992’de Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesine Anesteziyoloji Anabilim Dalında asistanlığa başladı ve 1996’da uzman oldu. Aynı klinikte Yardımcı Doçentliğe atandı. Askerliğini Erzurum Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesinde 1993 yılında kısa dönem olarak yaptı. 2000 yılında New York - USA Mount Sinai Medical Fac ve 2002 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yoğun bakım ve karaciğer transplantasyonu konularında rotasyon yaptı. 1998-2000 yıllarında Erzurum, Kars, Bayburt, Ardahan, Iğdır, Gümüşhane Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2002 yıllarında Erzurum, Kars, Bayburt, Ardahan, Iğdır, Gümüşhane Tabip Odası Başkanlığı, 2002-2004 yıllarında Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Delegesi olarak görev aldı. 2004 yılında fakültemizde başlatılan Organ Naklinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Adına görev aldı ve halen aynı görevini Organ Nakli uygulamalarında sürdürmekte. 08.04.2005 tarihinde girdiği Doçentlik sınavında başarılı oldu. 2014-2016 yılları arasında Türk Yoğun bakım derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı. Halen aynı anabilim dalında profesör olarak çalışmaktadır.

Cumartesi 09 Ocak

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı