Prof. Dr. Mahmut Nezih Çarin

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi-İmmünoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Mahmut Çarin İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Doku Tipleme ve İmmünoloji Laboratuvarında çalışmaktadır. Transplant İmmünolojisi alanında Türkiye’de Öncü olarak kabul edilmektedir. Daha önce İstanbul Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ABD’da, Florence Nightingale Gayrettepe Hastanesinde çalışmıştır. 1996 yılında Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği, 1998 Yılında Transplant İmmünolojisi ve Genetik Derneği (TİGED) Kurucu Üyesi olarak yer almıştır. Türkiye’de İlk Kemik İliği Bankasını 1999 Yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurmuş ve başkanlığını yapmıştır.

Cumartesi 09 Ocak

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi-İmmünoloji Anabilim Dalı