Prof.Dr. Gürkan Öztürk

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

1997 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 2004 yılında Genel Cerrahi uzmanlığını tamamlayan Gürkan Öztürk, 2015 yılından bu yana Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünü yürütmektedir.2017 yılından beridir Yönetim Kurulunda yer aldığı Türk Hepatopankreatobiliyer Cerrahisi Derneğinin 2019’da  Başkan Yardımcılığını üstlenen Öztürk, aynı zamanda  TONKKD(Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Kooridnasyon Derneği Yönetim Kurulu) Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Cumartesi 09 Ocak

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı