Prof.Dr. Funda Yılmaz Barbet

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi-Patoloji Anabilim Dalı

1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi diploması aldıktan sonra 1994 yılında Ege Üniversitesi Tıbbi Patoloji anabilim dalında uzmanlığını aldı. 1994’ten beri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında çalışmaktadır ancak 1997-1998 yılında Glasgow Universitesinde ve Cambridge Addenbrooke’s Hastanesinde Patoloji departmanlarında, 2002 yılında Universite Paris-Sud Paul Brousse Hastanesi Centre Hepato-Biliare ve 2013 yılında da San Francisco Üniversitesi Patoloji Bölümlerinde karaciğer patolojisi ve transplantasyon patolojisi alanlarında çalışmalar yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bile Sayın Barbet’in Web of Science’ta kayıtlı 116 yayını ve bu yayınlara yapılmış 1253 atıf bulunmaktadır. 2015 yılı basımlı "Gastrointestinal Mukoza Biyopsilerinin Yorumu Cilt1 : Non-neoplastik" ve 2016 çıkışlı "Karaciğer Biyopsilerinin Yorumlanması" isimli eserlerini dilimize kazandırmıştır, 'Rosai ve Ackerman'ın CERRAHİ PATOLOJİSİ' ve 'Klinik Gastroenteroloji ve Atlası'nın da bazı bölümlerinin tercümelerini kaleme amıştır. Daha önce Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü ve Dekan Yardımcılığı görevlerini icra eden Barbet, halen Patoloji Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği , Ege Patoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmekte ve International Academy of Pathology Turkish Division saymanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Banff Working Group for Transplantation Pathology, European Society of Pathology ve United States and Canadian Academy of Pathology (USCAP) üyesidir.

Cumartesi 09 Ocak

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı