Multidisipliner Yaklaşımla Organ ve Doku Nakli

ATATX 2021 ONLINE KONGRE

09 - 10 OCAK

ATATX 2021KONGRE DAVET Davet Mektubu

Değerli Katılımcılar,

Üniversitelerimizin uyguladığı online Eğitim, hibrit eğitim gibi eğitim modaliteleri, Bakanlığımız kararınca uygulan Sokağa Çıkma Yasağı ve kısıtlamalar bizi Bilimsel Toplantılardan, bir araya geldiğimiz paylaşımlarda bulunduğumuz etkinliklerden mahrum bıraktı. Yüzlerce kişiye seslendiğimiz kongre salonlarımız boş kaldı. Bu Pandemi koşullarını göz önüne alarak AtatürkTx Ekibi olarak 2. Ulusal Kongremiz olan ATATX2021’i ülkemizde daha önce yapılmamış bir formda Online olarak websitemiz üzerinden gerçekleştirmeye karar verdik.

İki günlük Bilimsel Programımızda, Dünyadan ve Türkiye’den seçkin bilim insanları yer alacak. Deneyimlerini, çalışmalarını ve çok değerli tavsiyelerini bizlerle paylaşacaklar. Bütün katılımcılarımızın ses ve görüntüsüyle katılabileceği, aramızdaki mesafeleri ortadan kaldıracağına inandığımız Öğrenci Söyleşileri ile de devam edeceğiz.

Gelecek yılki kongremizde fiziksel olarak tekrar hep birlikte olmayı umut ediyoruz.

Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Kongre Başkanı

9x14

Online Kongre Programı

Prof.Dr. Şükrü Emre

Yale University School of Medicine Transplant Surgery and Immunology

Prof.Dr. Uluğ Eldegez

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Başkanı

Prof. Dr. Mahmut Nezih Çarin

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi-İmmünoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Kamil Yalçın Polat

Memorial Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Funda Yılmaz Barbet

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Nazım Doğan

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Prof.Dr. Ekrem Kaya

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Gürkan Öztürk

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Ömer Özkan

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilimdalı

Prof.Dr. Sadullah Keleş

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.Dr.Mehmet Şükrü Sever

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Bülent Aydınlı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Erdal Yekeler

Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Fatih Alper

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. Cem Tuğmen

İzmir Tepecik Hastanesi  Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doç.Dr. Aydın Deveci

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr.Sinan Sabit Kocabeyoğlu

Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı

Dr. Fatih Kacıroğlu

Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TRANSPLANTASYON ÖĞRENCİ KULÜBÜ (ATATX)
PROF. DR. GÜRKAN ÖZTÜRK
2017-2018 akademik yılında kurulan Atatürk Üniversitesi Transplantasyon Öğrenci Kulübü, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu üyeleriyle her yıl bilimsel çalışmaları takip etmeyi, organ bağışı ve naklinde farkındalık oluşturmak için özgün  etkinlikler yapmayı hedef edinir. Prof. Dr. Gürkan Öztürk danışmanlığında kurulan kulübümüz; ülkemizde, özellikle de bölgemizde bilgi karmaşası ve bulanıklığından muzdarip organ bağışı konusunun toplumsal yönünü irdeler ve muhatabı direkt olarak toplumdur. Bunun yanında organ transplantasyonu hakkında oluşan ve oluşacak literatürü taramayı ve bunu üyeleri ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Organ Nakli ( transplantasyon ) nedir?


Organ nakli ya da organ transplantasyonu organ donörü (verici) tarafından verilen sağlam organ parçası ya da tamamının alıcının hasarlı veya çalışmayan organı yerine koymak amacıyla bir vücuttan diğerine nakledilmesidir.


Hastaneye ve cihazlara bağımlı olmaktan kurtarmayı amaçlar ve birçok organ yetmezliğinde kabul edilen tek tedavi yöntemidir.

Kulübümüz öncelikle kendi üyelerini yetiştirerek ait olunan toplumda uyaranlar edinmeyi hedefler. bu bağlamda yıl içinde birçok eğitim toplantısı düzenlemektedir.
Tıp fakültesi programındaki hazırlıktan 6.sınıfa kadar olan öğrenci arkadaşlarımızı öncelik seçen kulübümüz, diğer fakülteler ve üniversite tıp fakültelerinde de misyonunu gerçekleştirme ve vizyonunu genişletme yolunda bağlantılar kurmayı ve ortak etkinlikler düzenlemeyi hedefler.

ATATX nedir?

  • Ata kısmı üniversitemizin adı olan atatürk’ten gelmektedir. tx ise latince organ nakli anlamına gelir.

 ATATX kulübü neler yapar?

  • Kulüp ve organ nakil merkezi tanıtım toplantıları düzenler.
  • Transplantasyon bilimi ile ilgili literatür taramalarında bulunur.
  • Organ bağışı stantlarında aktif rol alır.
  • Transplantasyon temalı öğrenci kongreleri
  • Transplantasyon içerikli akademik kongre ve toplantılara katılım ve takibi önceler.
  • Başta organ bağışı olmak üzere sosyal farkındalık etkinliklerinde bulunur.
Sosyal Medya